Sairaanhoitajien koulutussšštiŲ vie hoitotyŲtš eteenpšin
Hoidokki

Paluu etusivulle

Ajankohtaista Hoidokki-sanastosta

11.11.2013 Asiantuntijaryhmän kokous. Jatkettiin edellisessä kokouksessa aloitettua termiehdotusten läpikäymistä. Asiasanastoon lisättiin useita uusia termejä. Kiitos niiden ehdottajille! Ehdotettu oli myös termejä, jotka jo löytyvät sanastosta, kuten esim. röntgenhoitaja, työterveyshoito, eHealth. Asiasanastoon ei laiteta diagnooseja, koska niillä on oma luokituksensa. Sinne ei myöskään laiteta potilas-sanoja, kuten haavapotilas, aivohalvauspotilas. Kannustetaan käyttäjiä hakukoneen käyttöön. Hoidokki-asiasanasto sisältää tällä hetkellä 3046 termiä, joista suomenkieleisiä on 961, ruotsinkieleisiä 1199 ja englanninkielisiä 886.

12.6.2013 Asiantuntijaryhmän ensimmäinen kokous uudella kokoonpanolla. Kokouksessa puheenjohtaja Saranto kertoi sanaston historiasta ja nykytilan suunnitelmista, käytiin läpi osa Hoidokki-järjestelmään jätetyistä termiehdotuksista sekä keskusteltiin vielä tarkemmin sanaston kehittämistarpeista liittyen sanaston rakenteeseen ja sisältöön sekä julkaisuun ja tiedottamiseen.

5.5.2011 Asiantuntijaryhmän kokous.

19.4.2011 Asiantuntijaryhmän kokous. Hyväksyttiin uusia termejä. Jatkokehityssuunnitelma.

17.-18.3.2011 Hoidokki-posteri sairaanhoitajapäivillä.

9.12.2010 Asiantuntijaryhmän kokous.

12.9.2010 Asiantuntijaryhmä hyväksyi kokouksessaan 6.9.2010 10 uutta termiä. Vuonna 2010 sanastoon on lisätty 39 uutta termiä.

6.9.2010 Asiantuntijaryhmän kokous. Aiheina mm. uusien termien hyväksyminen

24.6.2010 Hoidokki-sanasto on avattu käyttöön sen omalta palvelinpaikaltaan. Uudelta etusivulta nyt suorat linkit eri kieliversioihin.

16.6.2010 Asiantuntijaryhmän kokous. Aiheina mm. uusien termien hyväksyminen ja ajankohtaista-sivun ulkoasu.

19.4.2010 Asiantuntijatyöstä yhteisölliseen kehittämiseen. Osallistu Hoidokki-asiasanaston kehittämistyöhön. Lähetä uusia asiasanaehdotuksia tai määritelmiä tai selitteitä jo hyväksytyille asiasanoille.

8.4.2010 Käyttöohjeen päivitys menosssa

11.3.2010 Julkisen sanastosivuston esittely käyttäjille Sairaanhoitajapäivillä 2010.

22.2.2010 Asiantuntijaryhmän kokous, palaverissa palautekeskustelu ylläpitojärjestelmästä ja julkisen sivuston mallista.

12.2.2010 Hoidokki-sovelluksen käyttökoulutus asiantuntijaryhmälle; asiantuntijaryhmän workshop sanaston aineiston tarkistamiseksi ja täydentämiseksi.

16.01. 2010 SHKS ja MI Tietorakenteet Oy allekirjoittivat toimitussopimuksen sanastosovelluksen toteuttamisesta. Tavoitteena on ylläpitosovelluksen käyttöönotto helmikuussa 2010 ja sanaston julkaiseminen verkossa maaliskuun alussa 2010.

Hoidokkiin liittyviä julkaisuja

Kansainväliset:

Junttila K, Kinnunen U-M, Saranto K, Pekkala E, Tallberg M & Aaltonen M-L. A Controlled Nursing Vocabulary in Indexing and Retrieving Finnish Nursing Information. NI2012; Advancing Global Health Through Informatics, 11th International Congress on Nursing Informatics, Montreal, Kanada, 24.06.2012 - 27.06.2012.

Junttila K, Kinnunen U-M, Pekkala E, Saranto K & Tallberg M. 2011. A controlled nursing vocabulary to enhance evidence-based nursing practice. In F Sheerin, W Sermeus, K Saranto & EH Jesus (Eds). ACENDIO 2011. E-health and nursing. The Proceedings of the 8th Conference of ACENDIO, Madeira, 25/26 March [DVD], 114-119.

Kinnunen U-M, Junttila K, Pekkala E, Saranto K, Tallberg M. ‚ÄėHoidokki‚Äô a nursing controlled vocabulary - now available in electronic format. Acendio News 2010.

Junttila K, Pekkala E, Saranto K, Ensio A, Tallberg M. 2009. Adoption of a Controlled Nursing Vocabulary in Finnish Scientific Journals. Poster. In K Saranto, PF Brennan, H-A Park, M Tallberg & A Ensio (eds.) Connecting Health and Humans. Proceedings of NI2009 - The 10th International Congress on Nursing Informatics. IOS Press, Amsterdam, 786-787.

Junttila K, Pekkala E, Saranto K, Ensio A, Tallberg M. 2008. Searching for research evidence with a controlled nursing vocabulary. ACENDIO Newsletter, vol. 16 Autumn 2008.

Salmi K, Saranto K, Turunen T, Saarti J. 2008. Hoidokki: validating the Finnish thesaurus of nursing science in the University of Kuopio Library. J Eur Assoc Health Inf Libr 2008:4(1):34-38.

Pekkala E, Saranto K, Ensio A, Tallberg M, Junttila K. 2007. Searching for research evidence with a controlled nursing vocabulary. Concurrent session C. 515A Nursing/Health Research and Informatics ‚Äď Database. ICN Conference: Nurses at the forefront dealing with the unexpected 27 May ‚Äď 1 June Yokohama, Japan.

Pekkala E, Saranto K, Ensio A, Junttila K, Tallberg M. 2006. A Controlled Vocabulary for Indexing and Information Retrieval. In H-A Park, P Murray & C Delaney (eds.) Concumer-Centered Computer-Supported Care for Healthy People. Proceedings of NI2006. IOS Press, Amsterdam, 981.

Kotimaiset:

Saranto Kaija, Kinnunen Ulla-Mari. 2011. HOIDOKKI - hoitotieteellinen asiasanasto PREMISSI. TERVEYS JA SOSIAALIALAN JOHTAMISEN ERIKOISJULKAISU 1: 38-39.

Saranto K, Kinnunen U-M. HOIDOKKI- hoitotieteellinen asiasanasto. Pro Terveys 1/2011, 38-39.

Pekkala E, Junttila K, Saranto K, Kinnunen U-M, Tallberg M 2011. Mitä asiasanat kertovat Sairaanhoitaja-lehden keskeisestä sisällöstä? Teoksessa Lehtomäki S (toim.) Hae uusia ideoita, löydä tuoreita tapoja. Sairaanhoitajapäivät 17.-18.3.2011. Tyylipaino Oy, 2011, 162.

Kinnunen U-M, Junttila K, Pekkala E, Saranto K, Tallberg M. ‚ÄĚHoidokki‚ÄĚ hoitotieteellinen asiasanasto ‚Äď nyt s√§hk√∂isen√§. Hoitotiede 2010;22(2):157‚Äď158.

Pekkala E, Junttila K, Saranto K, Ensio A, Tallberg M. 2009. Hoidokki-asiasanasto näyttöön perustuvan toiminnan työvälineenä. Teoksessa S Lehtomäki & N Hahtela (toim.) Sairaanhoitajapäivät 2009. Kohtaamisia arjessa. Suomen sairaanhoitajaliitto. Edita Prima Oy, Helsinki, 168.

Pekkala E, Saranto K, Ensio A, Junttila K, Tallberg M. 2008. Hoidokki-asiasanojen käyttö suomalaisissa hoitotyön ammatti- ja tiedelehdissä. Teoksessa S Lehtomäki & U Grönvall (toim.) Sairaanhoitajapäivät 2008. Tulevaisuus lähellä. Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n julkaisuja. Monisteita 2008. Edita Prima Oy, Helsinki, 32.

Saranto K, Ensio A, Junttila K, Pekkala E, Tallberg M. 2007. Hoidokki-asiasanastolla löytyy näyttöä. Teoksessa S Lehtomäki & U Grönvall (toim.) Sairaanhoitajapäivät 2007. Voi hyvin, hoida hyvin. Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n julkaisuja. Edita Prima Oy, Helsinki, 148.

Saranto K, Ensio A, Junttila K, Pekkala E, Tallberg M. 2006. Hoidokki-asiasanojen käyttö Hoitotiede-lehden artikkeleissa. Teoksessa H-L Melander, A Axelin, K Johansson & L Stenius (toim.) IX Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi - viisas vaikuttaja. 22.-23.9.2006, Turku. Konferenssiabstraktit, 136.

Saranto K, Ensio A, Junttila K, Pekkala E, Tallberg M. 2006. Hoitotieteellinen asiasanasto Hoidokki systemaattiseen tiedonhakuun. Teoksessa L Montin (toim.). Sairaanhoitajapäivät 2006. Sairaanhoitajaliiton julkaisuja, monisteita 2006, 137.

Saranto K, Pekkala E, Tallberg M. 2006. Hoitotiede-lehden asiasanat - esiintyvyys ja laatu vuosina 1995-2003. Hoitotiede 18, 90-99.

Hoidokki asiasanasto käyttöön Kuopion yliopiston kirjastossa, artikkeli verkossa www.protsv.fi/stks/signum/200601/5.pdf

Saranto K, Ensio A, Junttila K, Pekkala E, Tallberg M. 2005. Hoidokki - Hoitotieteellinen asiasanasto tiedonhakijan avuksi. Teoksessa L Montin (toim.) Sairaanhoitajapäivät 2005. Luentotiivistelmät. Sairaanhoitajaliiton julkaisuja, monisteita 2005, 158.

Saranto K, Ensio A, Junttila K, Pekkala E, Tallberg M. 2005. Hoitotieteellinen asiasanasto Hoidokki julkaistu. Sairaanhoitaja 2005:78(12):36-37.Copyright © Sairaanhoitajien koulutussšštiŲ/Asiantuntijaryhmš