Stiftelsen för sjukskötarutbildning
Hoidokki

Retur till hemsidan

Aktuellt om Hoidokki terminologin

05.05. 2011

Expertgruppens möte. Planering.

19.04. 2011

Expertgruppens möte. Nya termer godkändes. Framtidsplanering.

17.-18.03. 2011

Hoidokki-poster under “Sairaanhoitajapäivät”

09.12. 2010

Expertgruppens möte.

06.09. 2010

Expertgruppens möte vid vilket 10 nya termer godkändes. Under år 2010 har terminologin utökats med 39 termer.

24.06. 2010

Hoidokki-terminologin fungerar nu från en egen server. Från den nya hemsidan finns länkar till de olika språkversionerna.

16.06. 2010

Expertgruppens möte vid vilket bl.a. de nya termerna genomgås och upptas i terminologin.

19.04. 2010

Upprop till användarna att delta i utvecklingen av Hoidokki-terminologin. Klicka på Term-förslag blanketten på hemsidan och skriv in ditt förslag - gärna på alla tre språken, men det går lika bra på ett språk, vilket som helst. Har du förslag till beskrivning eller definition av termen så mycket bättre.

16.01. 2010

Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning och MI Tietorakenteet Oy underskrev ett avtal om förverkligandet av en elektronisk terminologitillämpning för Hoidokki. Underhållstillämpningen togs i bruk av arbetsgruppen i februari och publicerades på nätet i början av mars 2010.

Publikationer om Hoidokki

Internationella:

Junttila K, Kinnunen U-M, Pekkala E, Saranto K & Tallberg M. 2011. A controlled nursing vocabulary to enhance evidence-based nursing practice. In F Sheerin, W Sermeus, K Saranto & EH Jesus (Eds). ACENDIO 2011. E-health and nursing. The Proceedings of the 8th Conference of ACENDIO, Madeira, 25/26 March [DVD], 114-119.

Kinnunen U-M, Junttila K, Pekkala E, Saranto K, Tallberg M. ‘Hoidokki’ a nursing controlled vocabulary - now available in electronic format. Acendio News 2010.

Junttila K, Pekkala E, Saranto K, Ensio A, Tallberg M. 2009. Adoption of a Controlled Nursing Vocabulary in Finnish Scientific Journals. Poster. In K Saranto, PF Brennan, H-A Park, M Tallberg & A Ensio (eds.) Connecting Health and Humans. Proceedings of NI2009 - The 10th International Congress on Nursing Informatics. IOS Press, Amsterdam, 786-787.

Junttila K, Pekkala E, Saranto K, Ensio A, Tallberg M. 2008. Searching for research evidence with a controlled nursing vocabulary. ACENDIO Newsletter, vol. 16 Autumn 2008.

Salmi K, Saranto K, Turunen T, Saarti J. 2008. Hoidokki: validating the Finnish thesaurus of nursing science in the University of Kuopio Library. J Eur Assoc Health Inf Libr 2008:4(1):34-38.

Pekkala E, Saranto K, Ensio A, Tallberg M, Junttila K. 2007. Searching for research evidence with a controlled nursing vocabulary. Concurrent session C. 515A Nursing/Health Research and Informatics – Database. ICN Conference: Nurses at the forefront dealing with the unexpected 27 May – 1 June Yokohama, Japan.

Pekkala E, Saranto K, Ensio A, Junttila K, Tallberg M. 2006. A Controlled Vocabulary for Indexing and Information Retrieval. In H-A Park, P Murray & C Delaney (eds.) Concumer-Centered Computer-Supported Care for Healthy People. Proceedings of NI2006. IOS Press, Amsterdam, 981.

Inhemska:

Saranto K, Kinnunen U-M. HOIDOKKI- hoitotieteellinen asiasanasto. Pro Terveys 1/2011, 38-39.

Pekkala E, Junttila K, Saranto K, Kinnunen U-M, Tallberg M 2011. Mitä asiasanat kertovat Sairaanhoitaja-lehden keskeisestä sisällöstä? Teoksessa Lehtomäki S (toim.) Hae uusia ideoita, löydä tuoreita tapoja. Sairaanhoitajapäivät 17.-18.3.2011. Tyylipaino Oy, 2011, 162.

Kinnunen U-M, Junttila K, Pekkala E, Saranto K, Tallberg M. ”Hoidokki” hoitotieteellinen asiasanasto – nyt sähköisenä. Hoitotiede 2010;22(2):157–158.

Pekkala E, Junttila K, Saranto K, Ensio A, Tallberg M. 2009. Hoidokki-asiasanasto näyttöön perustuvan toiminnan työvälineenä. Teoksessa S Lehtomäki & N Hahtela (toim.) Sairaanhoitajapäivät 2009. Kohtaamisia arjessa. Suomen sairaanhoitajaliitto. Edita Prima Oy, Helsinki, 168.

Pekkala E, Saranto K, Ensio A, Junttila K, Tallberg M. 2008. Hoidokki-asiasanojen käyttö suomalaisissa hoitotyön ammatti- ja tiedelehdissä. Teoksessa S Lehtomäki & U Grönvall (toim.) Sairaanhoitajapäivät 2008. Tulevaisuus lähellä. Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n julkaisuja. Monisteita 2008. Edita Prima Oy, Helsinki, 32.

Saranto K, Ensio A, Junttila K, Pekkala E, Tallberg M. 2007. Hoidokki-asiasanastolla löytyy näyttöä. Teoksessa S Lehtomäki & U Grönvall (toim.) Sairaanhoitajapäivät 2007. Voi hyvin, hoida hyvin. Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n julkaisuja. Edita Prima Oy, Helsinki, 148.

Saranto K, Ensio A, Junttila K, Pekkala E, Tallberg M. 2006. Hoidokki-asiasanojen käyttö Hoitotiede-lehden artikkeleissa. Teoksessa H-L Melander, A Axelin, K Johansson & L Stenius (toim.) IX Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi - viisas vaikuttaja. 22.-23.9.2006, Turku. Konferenssiabstraktit, 136.

Saranto K, Ensio A, Junttila K, Pekkala E, Tallberg M. 2006. Hoitotieteellinen asiasanasto Hoidokki systemaattiseen tiedonhakuun. Teoksessa L Montin (toim.). Sairaanhoitajapäivät 2006. Sairaanhoitajaliiton julkaisuja, monisteita 2006, 137.

Saranto K, Pekkala E, Tallberg M. 2006. Hoitotiede-lehden asiasanat - esiintyvyys ja laatu vuosina 1995-2003. Hoitotiede 18, 90-99.

Hoidokki asiasanasto käyttöön Kuopion yliopiston kirjastossa, artikkeli verkossa www.protsv.fi/stks/signum/200601/5.pdf

Saranto K, Ensio A, Junttila K, Pekkala E, Tallberg M. 2005. Hoidokki - Hoitotieteellinen asiasanasto tiedonhakijan avuksi. Teoksessa L Montin (toim.) Sairaanhoitajapäivät 2005. Luentotiivistelmät. Sairaanhoitajaliiton julkaisuja, monisteita 2005, 158.

Saranto K, Ensio A, Junttila K, Pekkala E, Tallberg M. 2005. Hoitotieteellinen asiasanasto Hoidokki julkaistu. Sairaanhoitaja 2005:78(12):36-37.


Copyright © Stiftelsen för sjukskötarutbildning/Expertgrupp