Stiftelsen för sjukskötarutbildning
Hoidokki

Retur till hemsidan

Expertgruppen uppdaterar Hoidokki

Hoidokki är en för Stiftelsen för sjukskötarutbildning (SHKS) utarbetad och publicerad specialterminologi anpassad till evidensbaserad vård. Terminologin kan användas för litteratursökning, innehållsbeskrivning och indexering.

Terminologin övervakas och uppdateras av den av SHKS utnämnda expertgruppen, som behandlar samtliga till terminologin föreslagna termer och dessas översättningar samt besluter om termernas publicering.

Expertgruppens medlemmar:

  • professor Kaija Saranto, ordförande

  • HvD Kristiina Junttila

  • HvL Eila Pekkala

  • docent Marianne Tallberg

  • HvM Ulla-Mari Kinnunen

Hoidokki utvecklas kontinuerligt och expertgruppen önskar därför förslag på termer som saknas. Förslagen görs genom att fylla i blanketten för termförslag och skicka den till expertgruppen för behandling.

Vid frågor som gäller Hoidokkis innehåll var vänlig kontakta expertgruppens ordförande Kaija Saranto, (kaija.saranto (at) uef.fi). Vid tekniska frågor var vänlig kontakta MI Tietorakenteet Oy (info (at) mitietorakenteet.fi).


Copyright © Stiftelsen för sjukskötarutbildning/Expertgrupp