retur
Hoidokki

- Term förslag

 *) obligatorisk information
Förslagsgivare
Namn *
Email *
Telefon
Organisation

Term förslag
Term på finska *
Termens ämnesområde
Motsvarande term
på svenska
Svenska termens
beskrivning och källa
Motsvarande term
på engelska
Engelska termens
beskrivning och källa
Motivering *
Finska termens
beskriving och källa
  Mottagare: SHKS Expertgrupp, ordf. Kaija Saranto
Kontrolluppgiften: Lägg 9 till 5, svara med ett nummer Med kontrolluppgiften vill vi försäkra oss om att du är en människa och inte en robot


Copyright © SHKS/Expertgrupp