Etusivu      Aakkosellinen | suomi | englanti | [ruotsi] | hierarkia
Aakkosellinen osa ruotsinkielinen
Alkukirjaimet: A B C D [ E ] F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
  Ruotsinkielinen termi Suomenkielinen termi Englanninkielinen termi
E-post
SY Elektronisk Post 
Sähköposti
LT Tietokoneverkot
Electronic Mail 
Egen Skötare 
Omahoitajat
LT Hoitohenkilökunta
Primary Nurses 
Egenläkare svFi
Allmänläkare
Husläkare svSe 
Omalääkärit
LT Hoitohenkilökunta
Physicians, Family 
Självvård svFi
SY Egenvård 
Itsehoito
LT Terveyskäyttäytyminen
RT Itsestä Huolehtiminen
RT Omahoito
Self Care 
Självvårdsteori
SY Egenvårdsteori 
Itsehoitoteoria
LT Hoitotieteen Teoria
SY Itsehoitomalli
Self-Care Theory
RT Self Care Model 
eHälsa 
eTerveys
LT Terveydenhuollon Tiedonhallinta
eHealth 
Vårdarbetskostnader svFi
RT Ekonomi, Vårdarbete
RT Omvårdnadsekonomi svSe 
Hoitotyön Kustannukset
LT Terveystalous
Economics, Nursing 
Vårddokumentation svFi
RT Elektronisk Dokumentation
RT Strukturerad Dokumentation
RT Systematisk Dokumentation 
Hoitotyön Kirjaaminen
LT Kuvaaminen
RT Hoitomerkinnät
RT Rakenteinen Kirjaaminen
RT Systemaattinen Kirjaaminen
RT Sähköinen Kirjaaminen
Documentation (Nursing)
RT Electronic Documentation
RT Nursing Records 
Elektronisk Informationsöverförning 
Sähköinen Tiedonsiirto
LT Terveydenhuollon Tiedonhallinta
Electronic Data Exchange 
Elektronisk kommunikation
RT Nättjänster 
Sähköinen asiointi
LT Sähköinen Tiedonsiirto
RT Verkkopalvelut
Electronic communication 
E-post
SY Elektronisk Post 
Sähköposti
LT Tietokoneverkot
Electronic Mail 
Elektroniska arkiv 
Sähköiset arkistot
LT Arkistointi
Electronic Archives 
Digitala Patientjournaler
RT Elektroniska journaler
RT Datorjournaler 
Sähköinen Potilaskertomus
LT Tietojärjestelmät
Electronic Health Records 
Elektroniskt Identitetskort 
Sähköinen Henkilökortti
LT Tietoturvallisuus
Electronic Identity Card 
Eliminering 
Erittäminen
LT Terveys
Elimination 
Känslor
SY Emotioner 
Tunteet
LT Aistiminen
Emotions 
Medkänsla
SY Empati 
Empatia
LT Ammatillisuus
Empathy 
Empirisk Kunskap 
Kokemustieto
LT Hoitotieteellinen Tieto
Empirical Knowledge 
Empowerment 
Voimaantuminen
LT Terveyskäyttäytyminen
SY Empowerment
RT Sisäinen Hallinta
Empowerment 
Vårdavdelningar
SY Sjukhusavdelningar
RT Kliniker svSe
RT Enheter inom Sjukhus 
Vuodeosastot
LT Laitoshoito
Hospital Departments
RT Wards 
RT Förfrågning
Enkätundersökningar 
Kyselytutkimukset
LT Kvantitatiivinen Menetelmä
RT Questionnaires
Inquiry Research 
Ensamförsörjare 
Yksinhuoltajat
LT Omaiset
Single parent 
Ensamhet 
Yksinäisyys
LT Tunteet
Loneliness 
Enteral Nutrition 
Enteraalinen Ravitsemus
LT Ravitsemistavat
Enteral Nutrition 
Epidemiologisk Forskning
RT Epidemiologiska Studier 
Epidemiologiset Tutkimukset
LT Kvantitatiivinen Menetelmä
Epidemiologic Studies 
Epidemiologisk Forskning
RT Epidemiologiska Studier 
Epidemiologiset Tutkimukset
LT Kvantitatiivinen Menetelmä
Epidemiologic Studies 
Erfarenheter 
Kokemukset
LT Aistiminen
Experiences 
Ergonomi 
Ergonomia
LT Henkilöstöhallinto
Ergonomics 
Ergoterapeut svFi
RT Arbetsterapeut svSe 
Toimintaterapeutit
LT Ammatit
Occupational Therapists 
Essä
RT Pro Gradu Avhandling 
Tutkielma
LT Oppiminen
RT Opinnäyte
Thesis
RT Essay
RT Paper 
Etik 
Etiikka
LT Hoitamisen Filosofiset Perusteet
Ethics 
Etiska Riktlinjer svFi
Etiska Koder 
Eettiset Ohjeet
LT Etiikka
Codes of Ethics 
Etiska Riktlinjer svFi
Etiska Koder 
Eettiset Ohjeet
LT Etiikka
Codes of Ethics 
Etnografisk Forskning 
Etnografinen Tutkimus
LT Kvalitatiivinen Menetelmä
Ethnographic Research 
Dödshjälp
SY Eutanasi 
Eutanasia
LT Etiikka
Euthanasia 
Evaluering av vårdresultat 
Hoitotyön Tulosten Arviointi
LT Hoitotyön Prosessi
Nursing Outcome Evaluation 
Evalueringsstudier
SY Utvärderingsstudier 
Arviointitutkimukset
LT Tutkimusasetelma
Evaluation Studies 
Evidensbaserad Vård 
Näyttöön perustuva hoitotyö
LT Hoitotyön Mallit
SY Näyttöön perustuva toiminta
Evidence-Based Nursing 
Examen
RT Grad 
Tutkinto
LT Koulutusammatit
Degree 
Hudutslag
SY Exantem 
Ihottuma
LT Kehon Peitteet
Exanthema 
Expertsjukskötare svFi
Sjuksköterskor, Kliniska svSe 
Asiantuntijasairaanhoitajat
LT Ammatit
Nurse Clinicians 
Expertsystem 
Asiantuntijajärjestelmät
LT Tietojärjestelmät
Expert Systems 
Explanativ Forskning
RT Förklarande Undersökning 
Selittävä Tutkimus
LT Tutkimusasetelma
Explanatory Research 
Explicit Kunskap 
Eksplisiittinen tieto
LT Hoitotieteellinen Tieto
Explicit Knowledge 
Intranät
RT Extranet 
Intranet
LT Tietokoneverkot
RT Ekstranet
Intranet
RT Extranet