Etusivu      Aakkosellinen | suomi | englanti | [ruotsi] | hierarkia
Aakkosellinen osa ruotsinkielinen
Alkukirjaimet: A B C D E F G H I J K L M N O P R [ S ] T U V Y Å Ä Ö
  Ruotsinkielinen termi Suomenkielinen termi Englanninkielinen termi
Sakkunskap 
Asiantuntijuus
LT Ammattitaito
Expert Knowledge
SY Expertise 
Samarbete 
Yhteistyö
LT Henkilöstöresurssit
Cooperation 
Makar
SY Äkta Par
RT Sambor 
Puolisot
LT Omaiset
Spouses 
Samfund
RT Samhälle 
Yhteisö
LT Sosiaalinen Ympäristö
Community
RT Society 
Samfund
RT Samhälle 
Yhteisö
LT Sosiaalinen Ympäristö
Community
RT Society 
Samhällsinriktad Vård svFi
RT Distrikssköterskor svSe 
Yhteisöhoitotyö
LT Hoitotyön Toimintaympäristö
Community Health Nursing 
Samlande
SY Insamlande 
Kerääminen
LT Hoitotoimien Suorittaminen
Collecting 
Sammanträffande 
Kohtaaminen
LT Huolehtiminen
RT Samaistuminen
Encountering 
Sampel 
Otanta
LT Tutkimusprosessi
Sample 
Massundersökning
RT Hälsoundersökning
RT Screening 
Joukkotarkastukset
LT Ennalta Ehkäisy,
Primaaripreventio
Mass Screening 
Sekretess
RT Tystnadsplikt 
Salassapito
LT Ammatillisuus
RT Vaitiolovelvollisuus
Confidentiality 
Senare Uppföljning 
Jälkiseuranta
LT Seuranta
Later Follow-up 
Åldrande
RT Senescens 
Ikääntyminen
LT Elämänkaari
SY Vanheneminen
Aging 
Förnimmelse
SY Sensation
SY Sinnesförnimmelse 
Aistiminen
LT Terveys
RT Aistitoiminta
Sensation 
Sexualitet 
Seksuaalisuus
LT Lisääntyminen
Sexuality 
Simulerings Undervisning 
Simulaatio-opetus
LT Opetusmenetelmä
Simulation Instruction 
Förnimmelse
SY Sensation
SY Sinnesförnimmelse 
Aistiminen
LT Terveys
RT Aistitoiminta
Sensation 
Sinnessjukskötare 
Mielisairaanhoitajat
LT Ammatit
KÄYTÄ Lähihoitajat
 
Patientjournaler
RT Personliga Hälsojournaler
RT Hälsojournaler
RT Sjukberättelser svFi 
Potilaskertomus
LT Tietojärjestelmät
RT Hoitokertomus
RT Terveyskertomus
Medical Records
RT Health Records, Personal
RT Health Records
RT Patient Records 
Sjukdomskostnader
RT Sjukdomsbelastning 
Sairauskulut
LT Terveystalous
Cost of Illness 
Sjukdomskostnader
RT Sjukdomsbelastning 
Sairauskulut
LT Terveystalous
Cost of Illness 
Vårdhem
Sjukhem 
Hoitokodit
LT Laitoshoito
Nursing Homes 
Sjukhus
RT Sjukhusbyggnader 
Sairaalat
LT Laitoshoito
Hospitals 
Vårdavdelningar
SY Sjukhusavdelningar
RT Kliniker svSe
RT Enheter inom Sjukhus 
Vuodeosastot
LT Laitoshoito
Hospital Departments
RT Wards 
Vårdtid
RT Inläggningstid
RT Sjukhusbunden Vårdtid 
Hoitoaika
LT Potilashallinto
Length of Stay 
Sjukhus
RT Sjukhusbyggnader 
Sairaalat
LT Laitoshoito
Hospitals 
Infektionskontroll
RT Sjukhushygien
RT Smittspridningskontroll 
Infektioiden torjunta
LT Ennalta Ehkäisy,
Primaaripreventio
Infection Control 
Sjukhusinfektion
RT Nosokomial Infektion
RT Sjukhussjuka 
Sairaalainfektio
LT Haitta
Cross Infection
SY Hospital Infection 
Sjukhuspolikliniker
RT Öppenvårdsmottagningar på Sjukhus svSe 
Vastaanotot
LT Avopalvelut
RT Poliklinikat
Outpatient Clinics, Hospital 
Sjukhusinfektion
RT Nosokomial Infektion
RT Sjukhussjuka 
Sairaalainfektio
LT Haitta
Cross Infection
SY Hospital Infection 
Sjukhusvård svFi
SY Sluten Vård
RT Sjukhusvistelse 
Sairaalahoito
LT Laitoshoito
Hospital Treatment
RT Hospitalization 
Sjukhusvolontärer 
Vapaaehtoistyöntekijät
LT Maallikot
Hospital Volunteers 
Sjukhusvård svFi
SY Sluten Vård
RT Sjukhusvistelse 
Sairaalahoito
LT Laitoshoito
Hospital Treatment
RT Hospitalization 
Sjukskötare svFi
SY Sjuksköterskor svSe 
Sairaanhoitajat
LT Ammatit
RT Erikoissairaanhoitajat
Nurses 
Vårdrelation
RT Sjukskötare-Patientrelationer svFi
RT Sjuksköterska- Patientrelationer 
Hoitosuhde
LT Huolehtiminen
RT Sairaanhoitaja-Potilassuhde
Patient Relation
RT Nurse-Patient Relations 
Sjukskötarentreprenörer 
Sairaanhoitajayrittäjät
LT Yksityiset terveyspalvelut
RT Hoivayrittäjät
Nurse Entrepreneurs 
Sjukskötarmottagning
Sjuksköterskemottagning 
Sairaanhoitajavastaanotot
LT Hoitotyön Toimintaympäristö
Nurse’s Practice Patterns 
Sjukskötarutbildning (Yrkeshögskola)
RT Sjuksköterskeutbildning svSe 
Sairaanhoitajakoulutus
LT Koulutus
Education, Nursing, Baccalaureate 
Vårdrelation
RT Sjukskötare-Patientrelationer svFi
RT Sjuksköterska- Patientrelationer 
Hoitosuhde
LT Huolehtiminen
RT Sairaanhoitaja-Potilassuhde
Patient Relation
RT Nurse-Patient Relations 
Vårdhistoria
SY Sjukvårdshistoria
RT Sjuksköterskehistoria svSe
RT Omvårdnadshistoria svSe 
Hoitotyön Historia
LT Hoitotyön Tutkimus
History of Nursing 
Sjukskötarmottagning
Sjuksköterskemottagning 
Sairaanhoitajavastaanotot
LT Hoitotyön Toimintaympäristö
Nurse’s Practice Patterns 
Parvård
RT Sjukskötersketeam svSe 
Parityöskentely
LT Tiimityö
Team Care
RT Nursing Team 
Sjukskötarutbildning (Yrkeshögskola)
RT Sjuksköterskeutbildning svSe 
Sairaanhoitajakoulutus
LT Koulutus
Education, Nursing, Baccalaureate 
Sjukskötare svFi
SY Sjuksköterskor svSe 
Sairaanhoitajat
LT Ammatit
RT Erikoissairaanhoitajat
Nurses 
Expertsjukskötare svFi
Sjuksköterskor, Kliniska svSe 
Asiantuntijasairaanhoitajat
LT Ammatit
Nurse Clinicians 
RT Sjukvårdkostnader
Hälso- och Sjukvårdskostnader 
Hoidon Kustannukset
LT Terveystalous
Health Care Costs 
Administrativa Överskötare
SY Förvaltningsöverskötare
RT Sjukvårdsföreståndare svSe 
Hallintoylihoitajat
LT Hoitohenkilökunta
Chief Nursing Officer 
Vårdhistoria
SY Sjukvårdshistoria
RT Sjuksköterskehistoria svSe
RT Omvårdnadshistoria svSe 
Hoitotyön Historia
LT Hoitotyön Tutkimus
History of Nursing 
Självbedömning
SY Självskattning 
Itsearviointi
LT Arviointimenetelmät
Self Assessment 
Självuppfattning
SY Självbild
RT Självkänsla
RT Självinsikt 
Minäkuva
LT Persoonallisuuden Kehittyminen
RT Minäkäsitys
Self Concept
RT Self-image 
Självförtroende svFi
RT Självständighet 
Itseluottamus
LT Minäkuva
RT Itsevarmuus
Self Efficacy 
Självhävdelse
RT Assertivitet 
Jämäkkyys
LT Selviytyminen
Assertiveness 
Självuppfattning
SY Självbild
RT Självkänsla
RT Självinsikt 
Minäkuva
LT Persoonallisuuden Kehittyminen
RT Minäkäsitys
Self Concept
RT Self-image 
Självkännedom
RT Självmedvetenhet 
Itsetuntemus
LT Minäkuva
Self-Awareness 
Självuppfattning
SY Självbild
RT Självkänsla
RT Självinsikt 
Minäkuva
LT Persoonallisuuden Kehittyminen
RT Minäkäsitys
Self Concept
RT Self-image 
Självkännedom
RT Självmedvetenhet 
Itsetuntemus
LT Minäkuva
Self-Awareness 
Självmord
Suicid 
Itsemurha
LT Kuolema
Suicide 
Självbedömning
SY Självskattning 
Itsearviointi
LT Arviointimenetelmät
Self Assessment 
Självförtroende svFi
RT Självständighet 
Itseluottamus
LT Minäkuva
RT Itsevarmuus
Self Efficacy 
Självständighet
RT Oberoende 
Itsenäisyys
LT Selviytyminen
RT Riippumattomuus
Independency 
Självuppfattning
SY Självbild
RT Självkänsla
RT Självinsikt 
Minäkuva
LT Persoonallisuuden Kehittyminen
RT Minäkäsitys
Self Concept
RT Self-image 
Självuppskattning 
Itsearvostus
LT Minäkuva
Self-Esteem 
Självvård svFi
SY Egenvård 
Itsehoito
LT Terveyskäyttäytyminen
RT Itsestä Huolehtiminen
RT Omahoito
Self Care 
Självvårdsteori
SY Egenvårdsteori 
Itsehoitoteoria
LT Hoitotieteen Teoria
SY Itsehoitomalli
Self-Care Theory
RT Self Care Model 
Skada 
Haitta
LT Potilasturvallisuus
Harm 
Skam 
Häpeä
LT Tunteet
Shame 
Skolbarn 
Koululaiset
LT Väestö
School Children 
Skolhälsovård 
Kouluterveydenhuolto
LT Hoitotyön Toimintaympäristö
School Health Services 
Skriftligt Övningsarbete 
Kirjallinen harjoitustyö
LT Oppiminen
Assignment 
Skuldkänsla 
Syyllisyys
LT Tunteet
Guilt 
Skydd
SY Barriärer 
Suojaukset
LT Potilasturvallisuus
Barriers
SY Defences 
RT Säkerhet
RT Skydd och säkerhet
Känsla av Trygghet svFi 
Turvallisuuden tunne
LT Elämänlaatu
(Sense of) Safety 
Skyddsanordningar 
Turvalaitteet
LT Hyvinvointiteknologia
Safety Devices
RT Protective Devices 
Slem
SY Mukus 
Lima
LT Hengittäminen
Mucus 
Slemhinna 
Limakalvo
LT Kehon Peitteet
Mucous Membrane 
Sjukhusvård svFi
SY Sluten Vård
RT Sjukhusvistelse 
Sairaalahoito
LT Laitoshoito
Hospital Treatment
RT Hospitalization 
Släkt
RT Anhöriga
RT Närstående 
Omaiset
LT Toimijat
RT Läheiset
Relatives 
Smak 
Maku
LT Aistiminen
Taste 
Aktivkort
SY Smartkort 
Toimikortti
LT Tietoturvallisuus
Smart Card 
Smitta
RT Kontamination
RT Förorening 
Tartunta
LT Immuunijärjestelmä
SY Kontaminaatio
Contamination 
Infektionskontroll
RT Sjukhushygien
RT Smittspridningskontroll 
Infektioiden torjunta
LT Ennalta Ehkäisy,
Primaaripreventio
Infection Control 
Smärta
RT Värk 
Kipu
LT Tunto
Pain 
Smärtanalys
RT Smärtmätning 
Kivun Arviointi
LT Arviointi
RT Kivun Mittaaminen
Pain Measurement 
Smärtlindring
SY Analgesi 
Kivun hoito
LT Avustaminen
Analgesia 
Smärtanalys
RT Smärtmätning 
Kivun Arviointi
LT Arviointi
RT Kivun Mittaaminen
Pain Measurement 
Sorgearbete
RT Smärtsam Förlust 
Surutyö
LT Selviytyminen
Bereavement 
Snuva
SY Rinit 
Nuha
LT Hengittäminen
Rhinitis 
Social isolering
RT Utslagning svFi 
Syrjäytyminen
LT Sosiaalinen Ympäristö
Social Isolation 
Social Miljö 
Sosiaalinen Ympäristö
LT Elämänkaari
Social Environment 
Social- och Hälsovårdsservicens organisation 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen
LT Hoitotyön Johtaminen
Welfare and Health Service Organization 
Socialsektor 
Sosiaaliala
LT Hoitotyön Toimintaympäristö
Welfare Sector 
Socialt Ansvar 
Yhteiskunnallinen Vastuu
LT Ammatillisuus
RT Sosiaalinen Vastuu
Social Responsibility 
Socialt medium 
Sosiaalinen media
LT Tietokoneverkot
SY some
Social Media 
Socialt Stöd 
Sosiaalinen Tuki
LT Avustaminen
Social Support 
Socialtjänster 
Sosiaalipalvelut
LT Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen
Social Welfare Service 
Sorg 
Suru
LT Tunteet
Grief 
Sorgearbete
RT Smärtsam Förlust 
Surutyö
LT Selviytyminen
Bereavement 
Sovande 
Nukkuminen
LT Lepo
Sleep 
Specialsjukvård
SY Specialiserad Sjukvård 
Erikoissairaanhoito
LT Kunnalliset Terveyspalvelut
Specialized Health Care 
Specialister 
Asiantuntijat
LT Hoitohenkilökunta
Specialists 
Specialistutbildning, Sjukskötare svFi
RT Specialistutbildning, Sjuksköterskor svSe 
Erikoistumiskoulutus
LT Koulutus
RT Erikoistumisopinnot
Education, Nursing, Graduate 
Specialistutbildning, Sjukskötare svFi
RT Specialistutbildning, Sjuksköterskor svSe 
Erikoistumiskoulutus
LT Koulutus
RT Erikoistumisopinnot
Education, Nursing, Graduate 
Specialsjukvård
SY Specialiserad Sjukvård 
Erikoissairaanhoito
LT Kunnalliset Terveyspalvelut
Specialized Health Care 
Dataanalys, Statistisk
RT Statistisk Datatolkning 
Tilastollinen Analyysi
LT Tutkimusprosessi
Data Interpretation, Statistical 
Stigmatisering
SY Stämpling
RT Stereotyp 
Leimautuminen
LT Etiikka
SY Stigmatisoituminen
Stigmatization
RT Stereotyping 
Stigmatisering
SY Stämpling
RT Stereotyp 
Leimautuminen
LT Etiikka
SY Stigmatisoituminen
Stigmatization
RT Stereotyping 
Stomiskötare 
Avannehoitajat
LT Asiantuntijasairaanhoitajat
Stoma Nurses 
streckkoder 
Viivakoodit
LT Tietokonelaitteisto
Bar Codes 
Stress, Psykologisk 
Stressi
LT Lepo
Stress, Psychological 
Vårddokumentation svFi
RT Elektronisk Dokumentation
RT Strukturerad Dokumentation
RT Systematisk Dokumentation 
Hoitotyön Kirjaaminen
LT Kuvaaminen
RT Hoitomerkinnät
RT Rakenteinen Kirjaaminen
RT Systemaattinen Kirjaaminen
RT Sähköinen Kirjaaminen
Documentation (Nursing)
RT Electronic Documentation
RT Nursing Records 
Studerande
RT Studenter 
Opiskelijat
LT Ammatit
Students 
Studerande
RT Studenter 
Opiskelijat
LT Ammatit
Students 
Studiehandledning 
Opiskelijaohjaus
LT Hoitotyön Koulutus
Student Counseling 
Stigmatisering
SY Stämpling
RT Stereotyp 
Leimautuminen
LT Etiikka
SY Stigmatisoituminen
Stigmatization
RT Stereotyping 
Stöd av Likställda 
Vertaistuki
LT Avustaminen
Peer Support 
Stödjande 
Tukeminen
LT Hoitotoimien Suorittaminen
Supporting 
Stödpersoner 
Tukihenkilöt
LT Maallikot
Supporters 
Självmord
Suicid 
Itsemurha
LT Kuolema
Suicide 
Survey
RT Hälso- och sjukvårdsundersökningar 
Kartoittava Tutkimus
LT Tutkimusasetelma
RT Terveyskartoitukset
Surveys
RT Health Care Surveys 
Suturering 
Ompeleminen
LT Hoitotoimien Suorittaminen
Suturing 
Brännskador
RT Sveda svSe 
Palovammat
LT Haavat
Burns 
Svettning 
Hikoilu
LT Erittäminen
Sweating 
Svullnad
SY Ödem 
Turvotus
LT Nestetasapaino
Edema 
Sväljning 
Nieleminen
LT Ravitsemus
Deglutition 
Syn 
Näkö
LT Aistiminen
Vision, Ocular 
Synskadade
RT Blinda
RT Blindhet 
Näkövammaisuus
LT Näkö
RT Sokeus
Visually Impaired Persons
RT Blindness 
Syskon 
Sisarukset
LT Omaiset
Siblings 
Vårddokumentation svFi
RT Elektronisk Dokumentation
RT Strukturerad Dokumentation
RT Systematisk Dokumentation 
Hoitotyön Kirjaaminen
LT Kuvaaminen
RT Hoitomerkinnät
RT Rakenteinen Kirjaaminen
RT Systemaattinen Kirjaaminen
RT Sähköinen Kirjaaminen
Documentation (Nursing)
RT Electronic Documentation
RT Nursing Records 
Systematisk Översikt
RT Systematisk Litteraturöversikt 
Järjestelmällinen Katsaus
LT Tutkimusprosessi
RT Systemaattinen Kirjallisuuskatsaus
RT Systemoitu Katsaus
Review, Systematic 
Systematisk Översikt
RT Systematisk Litteraturöversikt 
Järjestelmällinen Katsaus
LT Tutkimusprosessi
RT Systemaattinen Kirjallisuuskatsaus
RT Systemoitu Katsaus
Review, Systematic 
Systemteori 
Systeemiteoria
LT Hoitotieteen Teoria
Systems Theory 
Sår och Skador 
Haavat
LT Kehon Peitteet
RT Vammat
Wounds and Injuries 
Sårläkningsskötare
SY Sårsjuksköterskor svSe 
Haavahoitajat
LT Asiantuntijasairaanhoitajat
Tissue Viability Nurses
SY Wound Care Nurses 
Sårläkningsskötare
SY Sårsjuksköterskor svSe 
Haavahoitajat
LT Asiantuntijasairaanhoitajat
Tissue Viability Nurses
SY Wound Care Nurses 
Sårvård 
Haavanhoito
LT Hoitotoimien Suorittaminen
SY Haavahoito
Wound Management 
RT Säkerhet
RT Skydd och säkerhet
Känsla av Trygghet svFi 
Turvallisuuden tunne
LT Elämänlaatu
(Sense of) Safety 
PIN-kod
SY Säkerhetskod 
Pin-Koodi
LT Tietoturvallisuus
PIN Code 
Beläggning
RT Patientbelastning
RT Sängbeläggning svSe 
Kuormitus
LT Potilashallinto
Bed Occupancy 
Sängvila 
Vuodelepo
LT Liikehoito
Bed rest 
Sänkt Kroppstemperatur
SY Hypotermi 
Alilämpö
LT Ruumiinlämpö
Hypothermia 
Sökord
SY Nyckelord 
Asiasanat
LT Tutkimusprosessi
SY Avainsanat
Keywords 
Sömnapné 
Uniapnea
LT Nukkuminen
Sleep Apnea Syndromes
RT Sleep Apnea 
Sömnlöshet 
Unettomuus
LT Nukkuminen
Insomnia
RT Sleep Initiation and Maintenance Disorders