Etusivu      Aakkosellinen | suomi | englanti | ruotsi | [hierarkia]
Aakkosellinen osa Suomenkielinen
Alkukirjaimet: A B C D [ E ] F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ä
  Suomenkielinen termi Laajempi termi Suppeammat termit
Eettinen Toimikunta
LT Tutkimusprosessi   
Eettiset Ohjeet
LT Etiikka   
Ehkäiseminen
LT Huolehtiminen  ST Aseptiikka 
Eksplisiittinen tieto
LT Hoitotieteellinen Tieto   
Intranet
RT Ekstranet
LT Tietokoneverkot   
Elinluovutustestamentti
LT Lainsäädäntö   
Elintavat
RT Elämäntavat
LT Terveydentila  ST Painonhallinta 
Elvyttäminen
LT Hoitotoimien Suorittaminen   
Eläkkeelle Siirtyminen
LT Elämänkaari   
Elämän hallinta
LT Elämänlaatu   
Elämänhalu
LT Elämänlaatu   
Elämänkaari
RT Elämänmuutokset
LT Terveys  ST Persoonallisuuden Kehittyminen
Työttömyys
Tapaturmat
Työ
Sosiaalinen Ympäristö
Kuolema
Ikääntyminen
Eläkkeelle Siirtyminen
Vanhemmuus
Vanhuus
Nuoruus
Murrosikä
Lapsuus
Lapsen Kehitys
Kriisit
Parisuhde 
Elämänkertatutkimukset
LT Kvalitatiivinen Menetelmä   
Elämänlaatu
LT Hoitotyön Vaikutukset  ST Turvallisuuden tunne
Toimintakyky
Hyvinvointi
Elämänhalu
Elämän hallinta 
Elämänkaari
RT Elämänmuutokset
LT Terveys  ST Persoonallisuuden Kehittyminen
Työttömyys
Tapaturmat
Työ
Sosiaalinen Ympäristö
Kuolema
Ikääntyminen
Eläkkeelle Siirtyminen
Vanhemmuus
Vanhuus
Nuoruus
Murrosikä
Lapsuus
Lapsen Kehitys
Kriisit
Parisuhde 
Elintavat
RT Elämäntavat
LT Terveydentila  ST Painonhallinta 
Empatia
LT Ammatillisuus   
Voimaantuminen
SY Empowerment
RT Sisäinen Hallinta
LT Terveyskäyttäytyminen   
Ennakkoluuloisuus
LT Asenteet   
Ennalta Ehkäisy
SY Primaaripreventio
LT Terveyden Edistäminen   
Päivystys
SY Ensiapu
LT Kunnalliset Terveyspalvelut   
Ensihoitajat
LT Ammatit   
Ensihoito
LT Hoitotyön Toimintaympäristö   
Enteraalinen Ravitsemus
LT Ravitsemistavat   
Epidemiologiset Tutkimukset
LT Kvantitatiivinen Menetelmä   
Epätoivo
LT Tunteet   
Epävarmuus
LT Tunteet   
Ergonomia
LT Henkilöstöhallinto   
Sairaanhoitajat
RT Erikoissairaanhoitajat
LT Ammatit   
Erikoissairaanhoito
LT Kunnalliset Terveyspalvelut   
Erikoistumiskoulutus
RT Erikoistumisopinnot
LT Koulutus   
Erikoistumiskoulutus
RT Erikoistumisopinnot
LT Koulutus   
Eristäminen
RT Pakkohoito
LT Hoidollinen rajoittaminen   
Erittäminen
LT Terveys  ST Ulostaminen
Virtsaaminen
Virtsaneritys
Maidoneritys
Hikoilu 
Esitutkimus
SY Pilottitutkimus
LT Tutkimusprosessi   
eTerveys
LT Terveydenhuollon Tiedonhallinta   
Etiikka
LT Hoitamisen Filosofiset Perusteet  ST Tietoon Perustuva Suostumus
Terveydenhuollon Priorisointi
Ristiriita
Tabu
Leimautuminen
Eutanasia
Eettiset Ohjeet
Vastuu 
Etnografinen Tutkimus
LT Kvalitatiivinen Menetelmä   
Etäopetus
LT Opetus   
Eutanasia
LT Etiikka