Etusivu      Aakkosellinen | suomi | englanti | ruotsi | [hierarkia]
Aakkosellinen osa Suomenkielinen
Alkukirjaimet: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ä
  Suomenkielinen termi Laajempi termi Suppeammat termit
Raskaudenkeskeytys
RT Abortti
LT Lisääntyminen   
Sopeutuminen
SY Adaptaatio
LT Selviytyminen   
Adaptaatioteoria
LT Hoitotieteen Teoria   
Päivittäiset Toiminnot
SY ADL
LT Terveydentila   
Adoptio
RT Lapseksi ottaminen
LT Lainsäädäntö   
Aggressio
LT Tunteet   
Ahdistus
LT Tunteet   
Aikuiset
LT Väestö   
Aineenvaihdunta
LT Terveys   
Aineiston Analyysi
LT Tutkimusprosessi  ST Käsiteanalyysi
Meta-analyysi
Sisällön Analyysi
Metasynteesi 
Aineistonkeruu
LT Tutkimusprosessi   
Aistiminen
RT Aistitoiminta
LT Terveys  ST Tajunta
Tunteet
Odotukset
Tiedontarve
Motivaatio
Käsitykset
Kokemukset
Muisti
Dementia
Haju
Maku
Tunto
Kuulo
Puhe
Näkö 
Aistiminen
RT Aistitoiminta
LT Terveys  ST Tajunta
Tunteet
Odotukset
Tiedontarve
Motivaatio
Käsitykset
Kokemukset
Muisti
Dementia
Haju
Maku
Tunto
Kuulo
Puhe
Näkö 
Aktiviteetti
RT Motoriset Toiminnot
LT Terveys  ST Kehon Tasapaino
Kävely
Liikkumattomuus
Liikkuvuus
Liikunta 
Alilämpö
LT Ruumiinlämpö   
Yliherkkyys
SY Allergia
LT Immuunijärjestelmä   
Altruismi
LT Ammatillisuus   
Alueellinen Yhteistyö
LT Toiminnan Ohjaaminen  ST Verkostoituminen 
Aluetietojärjestelmät
RT Viitetietojärjestelmät
LT Tietojärjestelmät   
Ammatillinen Kehittyminen
LT Ammattitaito   
Ammatillinenkoulutus
LT Koulutus   
Ammatillisuus
SY Professionaalisuus
LT Hoitamisen Filosofiset Perusteet  ST Yhteiskunnallinen Vastuu
Laillinen Vastuu
Valta
Salassapito
Uhrautuminen
Myötätunto
Kutsumus
Kollegiaalisuus
Empatia
Ammatti-identiteetti
Altruismi
Potilaan Edunvalvonta 
Ammatit
LT Toimijat  ST Bioanalyytikot
Ensihoitajat
Farmaseutit
Fysioterapeutit
Kätilöt
Lähihoitajat
Suuhygienisti
Mielisairaanhoitajat
Lääkintävahtimestarit
Apuhoitajat
Laboratoriohoitajat
Terveydenhoitajat
Toimintaterapeutit
Lääkärit
Opettajat
Opiskelijat
Ravitsemusterapeutit
Röntgenhoitajat
Sairaanhoitajat
Asiantuntijasairaanhoitajat
Työterveyshoitaja
Kuntoutusohjaaja
Logopedi 
Ammatti-identiteetti
LT Ammatillisuus   
Ammattikorkeakoulu
LT Koulutus   
Ammattipätevyys
RT Kvalifikaatio
LT Henkilöstöhallinto   
Ammattitaito
LT Koulutusammatit  ST Ammatillinen Kehittyminen
Asiantuntijuus 
Perioperatiivinen Hoitotyö
RT Anestesiahoitotyö
RT Leikkausosaston Hoitotyö
LT Hoitotyön Toimintaympäristö   
Apuhoitajat
KÄYTÄ Lähihoitajat
LT Ammatit   
Apuvälineet
LT Hyvinvointiteknologia   
Arkistointi
LT Tiedonhallinta  ST Sähköiset arkistot 
Arviointi
LT Seuranta  ST Työkyvyn Arviointi
Toimintakyvyn Arviointi
Kivun Arviointi 
Arviointimenetelmät
LT Hoitotyön Koulutus  ST Itsearviointi
Koearvioinnit
Näyttökoe 
Arviointitutkimukset
LT Tutkimusasetelma   
Ihmisarvo
RT Arvokkuus
LT Arvot   
Arvot
LT Hoitamisen Filosofiset Perusteet  ST Yksityisyys
Tasa-arvo
Oikeudenmukaisuus
Kunnioitus
Ihmisarvo
Asenteet
Yksilöllisyys
Autonomia 
Asennon laittaminen
LT Hoitotoimien Suorittaminen  ST Potilassiirto 
Asentaminen
LT Hoitotoimien Suorittaminen   
Asenteet
LT Arvot  ST Ystävällisyys
Vihamielisyys
Ennakkoluuloisuus 
Asentohoito
LT Hoitotoimien Suorittaminen   
Aseptiikka
LT Ehkäiseminen  ST Potilaseristys
Käsien Pesu 
Asettaminen
RT Liittäminen
LT Hoitotoimien Suorittaminen   
Asiakastyytyväisyysmittarit
LT Laatumittarit   
Potilaat
RT Asiakkaat
LT Toimijat  ST Monisairaat 
Asiantuntijajärjestelmät
LT Tietojärjestelmät   
Asiantuntijasairaanhoitajat
LT Ammatit  ST Haavahoitajat
Hygieniahoitajat
Reumahoitajat
Astmahoitajat
Avannehoitajat
Dementiahoitajat
Diabeteshoitajat
Dialyysihoitajat 
Asiantuntijat
LT Hoitohenkilökunta   
Asiantuntijuus
LT Ammattitaito   
Asiasanat
SY Avainsanat
LT Tutkimusprosessi   
Aspiraatio
LT Hengittäminen   
Astmahoitajat
LT Asiantuntijasairaanhoitajat   
Atk
SY Automaattinen tietojenkäsittely
LT Tiedonhallinta   
Kirjatun Hoitotyön Arviointi
RT Auditointi
LT Hoidon Laatu   
Atk
SY Automaattinen tietojenkäsittely
LT Tiedonhallinta   
Autonomia
LT Arvot   
Itsemäärääminen
SY Autonomia
LT Lainsäädäntö   
Asiasanat
SY Avainsanat
LT Tutkimusprosessi   
Avannehoitajat
LT Asiantuntijasairaanhoitajat   
Polikliininen Hoito
RT Avohoito
LT Avopalvelut   
Avopalvelut
LT Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen  ST Päiväsairaala
Vastaanotot
Polikliininen Hoito
Kotihoito
Kotisairaala (palvelut) 
Avustaminen
LT Huolehtiminen  ST Lääkehoito
Kuntoutus
Lievittäminen
Kivun hoito
Hoitomenetelmät
Vertaistuki
Sosiaalinen Tuki
Henkinen Tuki 
Avuttomuus
LT Tunteet