Hemsida      Alfabetiska listor | Finska | Engelska | [Svenska] | hierarkisk
Alfabetisk lista Svenska
Första bokstav: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
  Svensk term Finsk term Engelsk term
Abort, Framkallad
RT Abort 
Raskaudenkeskeytys
LT Lisääntyminen
RT Abortti
Abortion, Induced
RT Abortion 
Abort, Framkallad
RT Abort 
Raskaudenkeskeytys
LT Lisääntyminen
RT Abortti
Abortion, Induced
RT Abortion 
Adaptation
SY Anpassning 
Sopeutuminen
LT Selviytyminen
SY Adaptaatio
Adaptation
SY Adaptation, Psychological 
Adaptionsteori 
Adaptaatioteoria
LT Hoitotieteen Teoria
Adaption Theory
RT Roy Adaptation Model (RAM) 
ADB
Automatisk Databehandling 
Atk
LT Tiedonhallinta
SY Automaattinen tietojenkäsittely
Automatic Data Processing 
Fetma
SY Adipositas
SY Obesitet
RT Övervikt 
Lihavuus
LT Ravitsemus
RT Ylipaino
Obesity 
ADL
SY Dagliga Livets Aktiviteter 
Päivittäiset Toiminnot
LT Terveydentila
SY ADL
Activities of Daily Living 
Administrativ Forskning 
Hallinnon Tutkimus
LT Tutkimuksen Ala
Administrative Research 
Kliniska Beslutsunderlagssystem
RT Administrativa Beslutsunderlagsystem 
Päätöksenteon Tukijärjestelmät
LT Tietojärjestelmät
Decision Support System, Clinical
RT Decision Support System, Management 
Administrativa Informationssystem 
Hallinnon Tietojärjestelmät
LT Tietojärjestelmät
Management Information Systems 
Administrativa Överskötare
SY Förvaltningsöverskötare
RT Sjukvårdsföreståndare svSe 
Hallintoylihoitajat
LT Hoitohenkilökunta
Chief Nursing Officer 
Adoption 
Adoptio
LT Lainsäädäntö
RT Lapseksi ottaminen
Adoption 
Aggression 
Aggressio
LT Tunteet
Aggression 
Aktionsforskning 
Toimintatutkimus
LT Kvalitatiivinen Menetelmä
Action Research 
Mobilisering
RT Aktivering 
Liikehoito
LT Hoitotoimien Suorittaminen
Mobilizing 
Motorisk Aktivitet
RT Aktivitet svFi 
Aktiviteetti
LT Terveys
RT Motoriset Toiminnot
Motor Activity 
Aktivkort
SY Smartkort 
Toimikortti
LT Tietoturvallisuus
Smart Card 
Aktörer 
Toimijat
Actors 
Akut Vårdarbete
Akutomvårdnad 
Päivystyshoitotyö
LT Hoitotyön Toimintaympäristö
Emergency Nursing 
Akutmottagning
SY Jourpoliklinik svFi 
Päivystys
LT Kunnalliset Terveyspalvelut
SY Ensiapu
Emergency Hospital Service 
Akut Vårdarbete
Akutomvårdnad 
Päivystyshoitotyö
LT Hoitotyön Toimintaympäristö
Emergency Nursing 
Akutsjukvård
Akutvård
RT Jourverksamhet 
Ensihoito
LT Hoitotyön Toimintaympäristö
Emergency Medical Services
RT Emergency Care 
Akutsjukvård
Akutvård
RT Jourverksamhet 
Ensihoito
LT Hoitotyön Toimintaympäristö
Emergency Medical Services
RT Emergency Care 
Överkänslighet
SY Allergi 
Yliherkkyys
LT Immuunijärjestelmä
SY Allergia
Hypersensitivity 
Egenläkare svFi
Allmänläkare
Husläkare svSe 
Omalääkärit
LT Hoitohenkilökunta
Physicians, Family 
Alternativ Medicin
RT Alternativ- och Komplementär Medicin
RT Komplementär Medicin  
Vaihtoehtoiset Hoitomuodot
LT Huolehtiminen
Complementary Therapies 
Alternativ Medicin
RT Alternativ- och Komplementär Medicin
RT Komplementär Medicin  
Vaihtoehtoiset Hoitomuodot
LT Huolehtiminen
Complementary Therapies 
Altruism
RT Humanitet 
Altruismi
LT Ammatillisuus
Altruism 
Närvårdare svFi
RT Mentalvårdare
RT Barnskötare
RT Tandskötare
RT Ambulansförare
RT Medikalvaktmästare 
Lähihoitajat
LT Ammatit
KT Mielisairaanhoitajat
KT Lääkintävahtimestarit
KT Apuhoitajat
RT Hammashoitajat
RT Lastenhoitajat
RT Mielenterveyshoitajat
RT Perushoitajat
RT Sairaankuljettajat
Practical Nurses 
Förstavårdare svFi
RT Ambulanspersonal 
Ensihoitajat
LT Ammatit
Emergency Medical Technicians 
Minnesförlust
SY Amnesi 
Muistamattomuus
LT Muisti
Amnesia 
Amning 
Imetys
LT Maidoneritys
Breast Feeding 
Amningshandledning 
Imetysohjaus
LT Opastaminen
Breast Feeding Instruction 
Smärtlindring
SY Analgesi 
Kivun hoito
LT Avustaminen
Analgesia 
Andnöd
SY Dyspne
RT Andfåddhet 
Hengenahdistus
LT Hengittäminen
Dyspnea 
Andning
SY Respiration 
Hengittäminen
LT Terveys
Respiration 
Andningsstöd
RT Konstgjord Andning
RT Respiratorbehandling 
Hengityksen Avustaminen
LT Hoitotoimien Suorittaminen
Respiration Artificial
RT Ventilating 
Andnöd
SY Dyspne
RT Andfåddhet 
Hengenahdistus
LT Hengittäminen
Dyspnea 
Släkt
RT Anhöriga
RT Närstående 
Omaiset
LT Toimijat
RT Läheiset
Relatives 
Anhörigvård
RT Närståendevård
RT Vård i Hemmet
RT Hemmavård 
Omaishoito
LT Hoitotyön Toimintaympäristö
Home Nursing 
Anhörigvårdare
SY Närståendevårdare 
Omaishoitajat
LT Omaiset
Family Members As Caregivers 
Ankomstintervju 
Tulohaastattelu
LT Kuvaaminen
Admission Interview 
Aptitlöshet
SY Anorexia 
Ruokahaluttomuus
LT Syömishäiriöt
Anorexia 
Adaptation
SY Anpassning 
Sopeutuminen
LT Selviytyminen
SY Adaptaatio
Adaptation
SY Adaptation, Psychological 
Ansvar 
Vastuu
LT Etiikka
Responsibility 
Ansvar, Legalt 
Laillinen Vastuu
LT Ammatillisuus
Liability, Legal 
Användargränssnitt 
Käyttöliittymä
LT Tietokonelaitteisto
User Interface 
Användbarhet
RT Användarvänlighet 
Käytettävyys
LT Terveydenhuollon Tiedonhallinta
RT Käyttäjäystävällisyys
Usability
RT Userfriendliness 
Användbarhet
RT Användarvänlighet 
Käytettävyys
LT Terveydenhuollon Tiedonhallinta
RT Käyttäjäystävällisyys
Usability
RT Userfriendliness 
Användningsrätt 
Käyttöoikeudet
LT Tietoturvallisuus
Right of Access 
Farmaceuter
RT Apotekare
RT Receptarie svSe 
Farmaseutit
LT Ammatit
Pharmacists 
Apotekstjänster
RT Farmaceutisk Omsorg svSe
RT Farmaceutiska Tjänster svSe 
Lääkehuolto
LT Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen
Pharmaceutical Services 
Apparaters Användningssäkerhet 
Laitteen käyttöturvallisuus
LT Potilasturvallisuus
Safe Use of Device 
Apparatsäkerhet 
Laiteturvallisuus
LT Potilasturvallisuus
Device Safety 
Aptit
SY Matlust 
Ruokahalu
LT Ravitsemus
Appetite 
Aptitlöshet
SY Anorexia 
Ruokahaluttomuus
LT Syömishäiriöt
Anorexia 
Arbetarskydd 
Työsuojelu
LT Henkilöstöhallinto
Industrial Welfare
SY Industrial Safety 
Arbete 
Työ
LT Elämänkaari
Work 
Arbetsbelastning
Arbetsbörda 
Työkuormitus
LT Henkilöstöhallinto
RT Työmäärä
Workload 
Arbetsbelastning
Arbetsbörda 
Työkuormitus
LT Henkilöstöhallinto
RT Työmäärä
Workload 
Arbetsengagemang 
Työhön Sitoutuminen
LT Henkilöstöhallinto
Work Committment 
Arbetsfördelning 
Työnjako
LT Henkilöstöresurssit
Division of Labor 
Arbetsförmågebedömning
RT Arbetskapacitets-bedömning 
Työkyvyn Arviointi
LT Arviointi
Work Capacity Evaluation 
Arbetshandledning 
Työnohjaus
LT Henkilöstöhallinto
Work Supervision 
Arbetshälsovårdare 
Työterveyshoitaja
LT Ammatit
Occupational Health Nurses 
Arbetsförmågebedömning
RT Arbetskapacitets-bedömning 
Työkyvyn Arviointi
LT Arviointi
Work Capacity Evaluation 
Ledarskap
RT Arbetsledning 
Henkilöstöjohtaminen
LT Henkilöstöhallinto
Leadership 
Arbetslöshet 
Työttömyys
LT Elämänkaari
Unemployment 
Arbetsplats 
Työpaikka
LT Henkilöstöhallinto
Workplace 
Arbetsrotation 
Työkierto
LT Henkilöstön Kehittäminen
Job Rotation 
Arbetssäkerhet 
Työturvallisuus
LT Henkilöstöhallinto
Occupational Safety 
Ergoterapeut svFi
RT Arbetsterapeut svSe 
Toimintaterapeutit
LT Ammatit
Occupational Therapists 
Arbetstillfredsställelse 
Työhyvinvointi
LT Henkilöstöhallinto
RT Työtyytyväisyys
Job Satisfaction 
Arkivering 
Arkistointi
LT Tiedonhallinta
Filing  
Aseptik 
Aseptiikka
LT Ehkäiseminen
Asepsis 
Aspiration 
Aspiraatio
LT Hengittäminen
Aspiration 
Självhävdelse
RT Assertivitet 
Jämäkkyys
LT Selviytyminen
Assertiveness 
Assisterande
SY Hjälpande 
Avustaminen
LT Huolehtiminen
Assisting 
Astmaskötare 
Astmahoitajat
LT Asiantuntijasairaanhoitajat
Asthma Nurses 
Attityder 
Asenteet
LT Arvot
Attitude 
Utvärdering av Vårddokument svFi
RT Audit svFi
RT Omvårdnadsrevision
RT Nursing audit metod 
Kirjatun Hoitotyön Arviointi
LT Hoidon Laatu
RT Auditointi
Nursing Audit 
ADB
Automatisk Databehandling 
Atk
LT Tiedonhallinta
SY Automaattinen tietojenkäsittely
Automatic Data Processing 
Autonomi 
Autonomia
LT Arvot
Autonomy 
Avdelningssekreterare 
Osastonsihteerit
LT Hoitohenkilökunta
RT Vastaanottoavustajat
Ward Secretaries 
Avdelningsskötare 
Osastonhoitajat
LT Hoitohenkilökunta
Head Nurses
RT Ward Sisters 
Avdunstning 
Haihtuminen
LT Ruumiinlämpö
Evaporation 
Avgiftning 
Katkaisuhoito
LT Huolehtiminen
RT Vieroitushoito
Detoxication 
Avklädande 
Riisuminen
LT Hoitotoimien Suorittaminen
Undressing 
Intervallvård svFi
RT Avlastningsvård
RT Växelvård 
Jaksottainen Hoito
LT Laitoshoito
RT Intervallihoito
Respite Care 
Avlägsnande
SY Borttagande 
Poistaminen
LT Hoitotoimien Suorittaminen
Removing 
Avstående
RT Uppgivande 
Luopuminen
LT Selviytyminen
Giving Up 
Avundsjuka 
Kateus
LT Tunteet
Enviousness 
Avvikelse 
Poikkeama
LT Potilasturvallisuus
Nonconformity, Error