Etusivu      Aakkosellinen | suomi | [englanti] | ruotsi | hierarkia
Aakkosellinen osa englanninkielinen
Alkukirjaimet: ( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
  Englanninkielinen termi Suomenkielinen termi Ruotsinkielinen termi
Abortion, Induced
RT Abortion 
Raskaudenkeskeytys
LT Lisääntyminen
RT Abortti
Abort, Framkallad
RT Abort 
Abortion, Induced
RT Abortion 
Raskaudenkeskeytys
LT Lisääntyminen
RT Abortti
Abort, Framkallad
RT Abort 
Accidental Falls 
Kaatumiset
LT Kehon Tasapaino
Fallolyckor 
Accidents 
Tapaturmat
LT Elämänkaari
Olycksfall
RT Olyckor 
Action Research 
Toimintatutkimus
LT Kvalitatiivinen Menetelmä
Aktionsforskning 
Activities of Daily Living 
Päivittäiset Toiminnot
LT Terveydentila
SY ADL
ADL
SY Dagliga Livets Aktiviteter 
Actors 
Toimijat
Aktörer 
Adaptation
SY Adaptation, Psychological 
Sopeutuminen
LT Selviytyminen
SY Adaptaatio
Adaptation
SY Anpassning 
Coping
RT Adaptation, Psychological
RT Coping Behavior
RT Coping Skills 
Selviytyminen
LT Hoitotyön Vaikutukset
Klara sig
SY Reda sig 
Adaptation
SY Adaptation, Psychological 
Sopeutuminen
LT Selviytyminen
SY Adaptaatio
Adaptation
SY Anpassning 
Adaption Theory
RT Roy Adaptation Model (RAM) 
Adaptaatioteoria
LT Hoitotieteen Teoria
Adaptionsteori 
Addiction Care 
Päihdehoitotyö
LT Hoitotyön Toimintaympäristö
Rusmedelsvård 
Administrative Research 
Hallinnon Tutkimus
LT Tutkimuksen Ala
Administrativ Forskning 
Admission Interview 
Tulohaastattelu
LT Kuvaaminen
Ankomstintervju 
Adolescence 
Nuoruus
LT Elämänkaari
Ungdom 
Adolescent 
Nuoret
LT Väestö
Tonåringar
RT Ungdomar 
Adolescent Nursing 
Nuorten Hoitotyö
LT Hoitotyön Toimintaympäristö
Ungdomsvård 
Adoption 
Adoptio
LT Lainsäädäntö
RT Lapseksi ottaminen
Adoption 
Adults 
Aikuiset
LT Väestö
Vuxna 
Advance Directives 
Tahdonilmaisu
LT Lainsäädäntö
Patientfullmakt 
Adverse Effect 
Haittavaikutus
LT Potilasturvallisuus
Negativ Effect 
Adverse Event 
Haittatapahtuma
LT Vaaratapahtuma
Negativ Händelse 
Aged 
Ikääntyneet
LT Väestö
RT Ikäihmiset
RT Iäkkäät
Äldre 
Aged, 80 and over 
Vanhukset
LT Väestö
Äldre 80 och över
RT Åldringar 
Aggression 
Aggressio
LT Tunteet
Aggression 
Aging 
Ikääntyminen
LT Elämänkaari
SY Vanheneminen
Åldrande
RT Senescens 
Aide 
Apuhoitajat
LT Ammatit
KÄYTÄ Lähihoitajat
Hjälpskötare svFi 
Alleviating 
Lievittäminen
LT Avustaminen
Lindring 
Altruism 
Altruismi
LT Ammatillisuus
Altruism
RT Humanitet 
Open Care Services
RT Outpatient Services
RT Ambulatory Care 
Avopalvelut
LT Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen
Öppen Vård svFi
SY Polikliniska Mottagningar
Öppenvårdsmottagningar 
Ambulatory Care 
Polikliininen Hoito
LT Avopalvelut
RT Avohoito
Öppenvård
RT Poliklinisk Vård 
Amnesia 
Muistamattomuus
LT Muisti
Minnesförlust
SY Amnesi 
Analgesia 
Kivun hoito
LT Avustaminen
Smärtlindring
SY Analgesi 
Hate
RT Anger 
Viha
LT Tunteet
Hat
RT Vrede 
Anger 
Suuttumus
LT Tunteet
RT Kiukku
Ilska
RT Vrede 
Anorexia 
Ruokahaluttomuus
LT Syömishäiriöt
Aptitlöshet
SY Anorexia 
Anxiety 
Ahdistus
LT Tunteet
Ångest 
Appetite 
Ruokahalu
LT Ravitsemus
Aptit
SY Matlust 
Applied Research 
Soveltava Tutkimus
LT Tutkimuksen Laji
Tillämpad Forskning 
Apprehension 
Käsityskyky
LT Tajunta
Uppfattningsförmåga 
Asepsis 
Aseptiikka
LT Ehkäiseminen
Aseptik 
Aspiration 
Aspiraatio
LT Hengittäminen
Aspiration 
Assertiveness 
Jämäkkyys
LT Selviytyminen
Självhävdelse
RT Assertivitet 
Assessing 
Arviointi
LT Seuranta
Bedömning 
Assessment Methods 
Arviointimenetelmät
LT Hoitotyön Koulutus
Bedömningsmetoder 
Assignment 
Kirjallinen harjoitustyö
LT Oppiminen
Skriftligt Övningsarbete 
Assisting 
Avustaminen
LT Huolehtiminen
Assisterande
SY Hjälpande 
Assistive Devices 
Apuvälineet
LT Hyvinvointiteknologia
Hjälpmedel 
Asthma Nurses 
Astmahoitajat
LT Asiantuntijasairaanhoitajat
Astmaskötare 
Attending 
Huolehtiminen
LT Hoitotoiminnot
Omhändertagande 
Attitude 
Asenteet
LT Arvot
Attityder 
Automatic Data Processing 
Atk
LT Tiedonhallinta
SY Automaattinen tietojenkäsittely
ADB
Automatisk Databehandling 
Autonomy 
Autonomia
LT Arvot
Autonomi 
Awareness 
Tietoisuus
LT Tajunta
Medvetenhet