Etusivu      Syvyystaso: [Tasot -2] | Tasot -3 Ruotsinlippu | Englanninlippu   
Aihealueen termit
Aihealue:
  Hoitotyön Toimintaympäristö Nursing Practice Vårdpraxis
  Suomenkielinen termi Englanninkielinen vastine Ruotsinkielinen vastine
Diakoninen Hoitotyö
Deaconess Care  Diakoniskt Vårdarbete 
Ensihoito
Emergency Medical Services,
RT Emergency Care 
Akutsjukvård,
Akutvård,
RT Jourverksamhet 
Gerontologinen Hoitotyö
RT Iäkkäiden Hoitotyö
Gerontological Nursing,
RT Geriatric Nursing 
Gerontologiskt Vårdarbete svFi,
SY Äldrevård,
SY Geriatrisk Omvårdnad,
RT Äldre Omsorg 
Heräämöhoitotyö
Postanesthesia Nursing  Postanestetisk Vård,
SY Postanestetisk Omvårdnad,
RT Uppvakningsavdelning, Omvårdnad 
Kehitysvammahuolto
Care of Mentally Disabled  Vård av Utvecklingsstörda 
Kotisairaanhoito
Home Care Services  Hemsjukvård 
Kouluterveydenhuolto
School Health Services  Skolhälsovård 
Lasten Hoitotyö
Pediatric Nursing  Barnavård,
SY Barnomvårdnad,
RT Pediatrisk omvårdnad 
Mielenterveyshoitotyö
RT Mielenterveystyö
RT Psykiatrinen Hoitotyö
Mental Health Nursing,
RT Psychiatric Nursing 
Mentalvårdsarbete svFi,
RT Psykiatriskt vårdarbete svFi,
RT Psykiatrisk omvårdnad 
Neurologinen Hoitotyö
Neurological Nursing  Neurologiskt Vårdarbete 
Neuvolatyö
Counselling   Rådgivningsarbete 
Nuorten Hoitotyö
Adolescent Nursing  Ungdomsvård 
Omaishoito
Home Nursing  Anhörigvård,
RT Närståendevård,
RT Vård i Hemmet,
RT Hemmavård 
Perhehoitotyö
Family Nursing  Familjevård,
RT Familjefokuserad Omvårdnad svSe 
Perioperatiivinen Hoitotyö
RT Anestesiahoitotyö
RT Leikkausosaston Hoitotyö
Perioperative Nursing,
RT Operating Room Nursing 
Perioperativ Vård,
Perioperativ Omvårdnad 
Pitkäaikaishoitotyö
Long-Term Care  Långvård,
RT Långtidssjukvård,
RT Långtidsvård 
Päihdehoitotyö
Addiction Care  Rusmedelsvård 
Päivystyshoitotyö
Emergency Nursing  Akut Vårdarbete,
Akutomvårdnad 
Sairaanhoitajavastaanotot
Nurse’s Practice Patterns  Sjukskötarmottagning,
Sjuksköterskemottagning 
Sosiaaliala
Welfare Sector  Socialsektor 
Tehohoitotyö
Intensive Nursing Care  Intensivvård 
Vanhusten huolto
Elderly Care,
SY Elder Care 
Åldringsvård,
Vård av Äldre 
Yhteisöhoitotyö
Community Health Nursing  Samhällsinriktad Vård svFi,
RT Distrikssköterskor svSe 
Äitiyshuolto
Maternal Health Services  Mödravård