Etusivu      Syvyystaso: Tasot -2 | [Tasot -3] | Tasot -4 | Tasot -5 Ruotsinlippu | Englanninlippu   
Aihealueen termit
Aihealue:
  Terveys Health Hälsa
  Suomenkielinen termi Englanninkielinen vastine Ruotsinkielinen vastine
Aineenvaihdunta
Metabolism  Ämnesomsättning 
Aistiminen
RT Aistitoiminta
Sensation  Förnimmelse,
SY Sensation,
SY Sinnesförnimmelse 
L Dementia
RT Muistisairaus
Dementia  Demens 
L Haju
Smell  Lukt,
SY Doft,
RT Luktsinne 
L Kokemukset
Experiences  Erfarenheter 
L Kuulo
Hearing  Hörsel 
L Käsitykset
Perception  Uppfattning,
SY Perception 
L Maku
Taste  Smak 
L Motivaatio
Motivation  Drivkraft,
SY Motivation,
RT Incitament 
L Muisti
Memory  Minne 
L Näkö
Vision, Ocular  Syn 
L Odotukset
Expectations  Förväntningar 
L Puhe
Speech  Tal 
L Tajunta
Consciousness  Medvetande 
L Tiedontarve
Need for Knowledge  Kunskapsbehov 
L Tunteet
Emotions  Känslor,
SY Emotioner 
L Tunto
Touch Perception  Känseluppfattning,
SY Taktil Perception 
Aktiviteetti
RT Motoriset Toiminnot
Motor Activity  Motorisk Aktivitet,
RT Aktivitet svFi 
L Kehon Tasapaino
Postural Balance,
SY Body Balance 
Kroppsbalans,
SY Postural Balans,
SY Musculoskeletal jämvikt,
RT Balans,
RT Jämvikt 
L Kävely
Walking  Gående,
RT Promenad 
L Liikkumattomuus
Hypoactivity  Orörlighet,
RT Inskränkt Aktivitet 
L Liikkuvuus
Movement  Rörelse,
RT Rörelseförmåga,
RT Kroppsrörelse 
L Liikunta
Physical activity  Rörelse 
Elämänkaari
RT Elämänmuutokset
Life Cycle Stages,
RT Life Cycle 
Livscykelstadier 
L Eläkkeelle Siirtyminen
Retirement  Pensionering 
L Ikääntyminen
Aging  Åldrande,
RT Senescens 
L Kriisit
Crisis  Kriser 
L Kuolema
RT Kuoleminen
Death  Död 
L Lapsen Kehitys
RT Kasvu
Child Development  Barns Utveckling 
L Lapsuus
Childhood  Barndom 
L Murrosikä
Puberty  Pubertet,
RT Könskaraktärsutveckling 
L Nuoruus
Adolescence  Ungdom 
L Parisuhde
RT Ihmissuhde
Couple relationship  Parförhållande 
L Persoonallisuuden Kehittyminen
Personality Development  Personlighetsutveckling 
L Sosiaalinen Ympäristö
Social Environment  Social Miljö 
L Tapaturmat
Accidents  Olycksfall,
RT Olyckor 
L Työ
Work  Arbete 
L Työttömyys
Unemployment  Arbetslöshet 
L Vanhemmuus
Parenting  Föräldraskap 
L Vanhuus
Old Age  Ålderdom 
Erittäminen
Elimination  Eliminering 
L Hikoilu
Sweating  Svettning 
L Maidoneritys
Lactation  Mjölkbildning,
SY Laktation,
SY Mjölkavsöndring 
L Ulostaminen
Defecation  Tarmtömning,
SY Defekation 
L Virtsaaminen
Urination  Urinering,
RT Vattenkastning 
L Virtsaneritys
Diuresis  Urinutsöndring,
RT Diures 
Hengittäminen
Respiration  Andning,
SY Respiration 
L Aspiraatio
Aspiration  Aspiration 
L Hengenahdistus
Dyspnea  Andnöd,
SY Dyspne,
RT Andfåddhet 
L Lima
Mucus  Slem,
SY Mukus 
L Nuha
Rhinitis  Snuva,
SY Rinit 
L Nuhakuume
Common cold  Förkylning 
L Yskä
Cough  Hosta 
Immuunijärjestelmä
Immune System  Immunsystem 
L Infektio
Infection  Infektion 
L Tartunta
Contamination  Smitta,
RT Kontamination,
RT Förorening 
L Yliherkkyys
Hypersensitivity  Överkänslighet,
SY Allergi 
Kehon Peitteet
Integumentary System  Kroppshöljet,
SY Integumentsystemet 
L Haavat
RT Vammat
Wounds and Injuries  Sår och Skador 
L Hiukset
Hair  Hår,
RT Hårväxt 
L Iho
Skin  Hud 
L Ihottuma
Exanthema  Hudutslag,
SY Exantem 
L Kudoseheys
Skin Integrity   
L Kutina
Pruritus  Klåda 
L Kynnet
Nails  Naglar 
L Limakalvo
Mucous Membrane  Slemhinna 
Lepo
Rest  Vila 
L Nukkuminen
Sleep  Sovande 
L Palautuminen
Restoration  Återhämtning 
L Stressi
Stress, Psychological  Stress, Psykologisk 
L Työuupumus
RT Burnout
Burnout, Professional  Utbrändhet,
RT Professionell Utbrändhet,
RT Utmattningsdepression 
L Väsymys
RT Uupumus
Fatigue,
RT Exhaustion 
Trötthet,
RT Utmattning 
Lisääntyminen
Reproduction  Fortplantning,
SY Reproduktion 
L Kuukautiset
Menstruation  Menstruation,
SY Mens 
L Perhesuunnittelu
Family Planning,
SY Family Planning Services 
Familjeplanering 
L Raskaudenkeskeytys
RT Abortti
Abortion, Induced,
RT Abortion 
Abort, Framkallad,
RT Abort 
L Raskaus
Pregnancy  Graviditet,
SY Havandeskap 
L Seksuaalisuus
Sexuality  Sexualitet 
L Synnytys
Delivery, Obstetric  Förlossning 
L Syntymä
Birth  Födelse 
L Vaihdevuodet
Climacteric  Övergångsålder,
SY Klimakteriet 
Nestetasapaino
Water- Electrolyte Balance  Vätske- och Elektrolytbalans 
L Kuivuminen
RT Nestehukka
Dehydration  Uttorkning,
SY Dehydrering 
L Turvotus
Edema  Svullnad,
SY Ödem 
Ravitsemus
Nutrition  Nutrition,
RT Näring 
L Jano
Thirst  Törst 
L Juominen
Drinking  Drickande 
L Laihuus
Thinness  Magerhet,
SY Undervikt 
L Lihavuus
RT Ylipaino
Obesity  Fetma,
SY Adipositas ,
SY Obesitet,
RT Övervikt 
L Nieleminen
Deglutition  Sväljning 
L Nälkä
Hunger  Hunger 
L Oksentaminen
Vomiting  Kräkning,
RT Uppkastning 
L Pahoinvointi
Nausea  Illamående 
L Ravitsemustila
Nutritional Status  Näringsstatus,
SY Nutritionsstatus 
L Ruokahalu
Appetite  Aptit,
SY Matlust 
L Syöminen
Eating  Ätande 
L Syömishäiriöt
Eating Disorders  Ätstörningar 
Ruumiinlämpö
Body Temperature  Kroppstemperatur 
L Alilämpö
Hypothermia  Sänkt Kroppstemperatur,
SY Hypotermi 
L Haihtuminen
Evaporation  Avdunstning 
L Kuume
Fever  Feber 
L Lämmönsäätely
Body Temperature Regulation  Kroppstemperaturreglering 
Terveydentila
Health Status  Hälsotillstånd,
SY Hälsostatus 
L Elintavat
RT Elämäntavat
Life Style  Livsstil,
SY Levnadssätt 
L Päihdeongelmat
Substance-Related Disorders  Missbruk,
RT Drogmissbruk,
RT Läkemedelsmissbruk,
RT Läkemedelsberoende,
RT Rusmedelsproblem svFi 
L Päihteiden Käyttö
Substance Abuse  Rusmedelsmissbruk 
L Päivittäiset Toiminnot
Activities of Daily Living  ADL,
SY Dagliga Livets Aktiviteter 
Verenkierto
Blood Circulation  Blodcirkulation 
L Kudosten Hapetus
Tissue Perfusion  Vävnadsgenomströmning 
L Sydämen Toiminta
Heart Function  Hjärtfunktion 
L Verenpaine
Blood Pressure  Blodtryck 
L Verenvuoto
Hemorrhage  Blödning,
SY Hemorragi