Homepage      Level: [Tasot -2] | Tasot -3 | Tasot -4 | Tasot -5 Suomenlippu | Ruotsinlippu   
Terms in the theme
Theme:
  Terveydenhuollon Tiedonhallinta Hälsovårdsinformatik Health Informatics
  Finnish Term Swedish Term English Term
eTerveys
eHälsa  eHealth 
Hyvinvointiteknologia
RT Terveysteknologia
Välbefinnandeteknologi,
RT Hälsoteknologi 
Health Technology,
RT Wellness Technology 
Käytettävyys
RT Käyttäjäystävällisyys
Användbarhet,
RT Användarvänlighet 
Usability,
RT Userfriendliness 
Sähköinen Tiedonsiirto
Elektronisk Informationsöverförning  Electronic Data Exchange 
Telehoitotyö
Televård  Telenursing 
Telelääketiede
Telemedicin  Telemedicine 
Teleterveydenhuolto
   
Tietohallinto
Dataadministration  Data Administration,
Information Management 
Tietojärjestelmät
Informationssystem  Information Systems 
Tietokoneen Käyttötaidot
Datorkunskap  Computer Literacy 
Tietokonelaitteisto
RT Laitteisto
Dataterminaler  Computer Terminals 
Tietoturvallisuus
Datasäkerhet  Computer Security,
SY Information Security,
SY Data Security