Hemsida      Nivån: [Tasot -2] | Tasot -3 | Tasot -4 | Tasot -5 Suomenlippu | Englanninlippu   
Termer i ämnesområden
Ämnesområdet:
  Terveys Hälsa Health
  Finsk term Svensk term Engelsk term
Aineenvaihdunta
Ämnesomsättning  Metabolism 
Aistiminen
RT Aistitoiminta
Förnimmelse,
SY Sensation,
SY Sinnesförnimmelse 
Sensation 
Aktiviteetti
RT Motoriset Toiminnot
Motorisk Aktivitet,
RT Aktivitet svFi 
Motor Activity 
Elämänkaari
RT Elämänmuutokset
Livscykelstadier  Life Cycle Stages,
RT Life Cycle 
Erittäminen
Eliminering  Elimination 
Hengittäminen
Andning,
SY Respiration 
Respiration 
Immuunijärjestelmä
Immunsystem  Immune System 
Kehon Peitteet
Kroppshöljet,
SY Integumentsystemet 
Integumentary System 
Lepo
Vila  Rest 
Lisääntyminen
Fortplantning,
SY Reproduktion 
Reproduction 
Nestetasapaino
Vätske- och Elektrolytbalans  Water- Electrolyte Balance 
Ravitsemus
Nutrition,
RT Näring 
Nutrition 
Ruumiinlämpö
Kroppstemperatur  Body Temperature 
Terveydentila
Hälsotillstånd,
SY Hälsostatus 
Health Status 
Verenkierto
Blodcirkulation  Blood Circulation