Hemsida      Nivån: [Tasot -2] | Tasot -3 | Tasot -4 | Tasot -5 Suomenlippu | Englanninlippu   
Termer i ämnesområden
Ämnesområdet:
  Hoitotoiminnot Vårdprocedurer Nursing Procedures
  Finsk term Svensk term Engelsk term
Hoitotoimien Suorittaminen
Utförande av Vårdintervention  Nursing Task Performing 
Hoitoympäristö
Vårdomgivning  Caring Environment 
Huolehtiminen
Omhändertagande  Attending 
Seuranta
Uppföljning  Follow-up 
Tiedon antaminen
Informera  Informing