Sairaanhoitajien koulutussäätiö vie hoitotyötä eteenpäin
Hoidokki

Paluu etusivulle

Hoidokki-sanaston asiantuntijaryhmä

Hoidokki on Itä-Suomen yliopiston (UEF) tuottama ja julkaisema erikoissanasto näyttöön perustuvan hoitotyön alalta. Sanastoa voidaan käyttää hoitotieteellisten julkaisujen tiedonhakuun, sisällönkuvailuun ja indeksointiin.

Sanastoa tuottaa ja valvoo UEF:n nimeämä asiantuntijaryhmä, joka käsittelee kaikki sanastoon esitetyt termit ja niiden käännökset ja päättää termien julkaisemisesta.

Asiantuntijaryhmän jäsenet vuonna 2017 ovat:

  • professori Kaija Saranto, sanaston vastaava toimittaja

  • dosentti Marianne Tallberg

  • TtT Ulla-Mari Kinnunen

Hoidokkia kehitetään jatkuvasti ja asiantuntijaryhmä toivoo puuttuvia termejä saatavan tietoon termiehdotusten kautta. Termiehdotuksen voi tehdä tämän järjestelmän kautta siten, että täyttää termiehdotuslomakkeen ja lähettää sen asiantuntijaryhmälle käsiteltäväksi.

Tätä sivustoa ja termihakujärjestelmää koskevissa sisältökysymyksissä ota yhteys Asiantuntijaryhmän puheenjohtajaan Kaija Sarantoon (kaija.saranto(at)uef.fi) ja teknisissä kysymyksissä MI Tietorakenteet Oy:n Maj-Lis Aaltoseen tai Ilkka Mattilaan (info(at)mitietorakenteet.fi)


Copyright © Sairaanhoitajien koulutussäätiö/Asiantuntijaryhmä